Święto kobiet w senacie RP

Święto Kobiet najlepiej celebrować przez cały rok! Również w Senacie. Kobiety w opiece zdrowotnej mają coraz wyraźniejszy głos. Okazuje się, że dla nowego rządu obietnice wyborcze to jednak obietnice, których, przynajmniej na razie, chcą dotrzymać! Skąd ta myśl? 

Pierwszego marca zespół Fundacji Polki w Medycynie uczestniczył w kolejnym, drugim już, spotkaniu zorganizowanym przez Wicemarszałka Senatu RP Michała Kamińskiego. Wydarzenie poświęcono najważniejszym problemom dotykającym polską ochronę zdrowia. Było to absolutnie wyjątkowe spotkanie, na którym najgłośniej wybrzmiał głos kobiet.

Udział w wydarzeniu wzięły również zaproszone przez Polki w Medycynie organizacje: Fundacja Kobiety w Medycynie, Fundacja Matecznik oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych. Wspólnie przedstawiłyśmy propozycję zmian w opiece zdrowotnej nie tylko z perspektywy pacjentek, ale również innych zawodów medycznych. Nasze propozycje uwzględniały m.in:

  • poprawę kształcenia medyczek i medyków w zakresie walki z mobbingiem i dyskryminacją,
  • utworzenie odpowiednich narzędzi do zwalczania mobbingu i dyskryminacji,
  • adaptacji zawodowej dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych,
  • wzmacnianie roli wszystkich zawodów medycznych i promowanie rozwoju zespołów interdyscyplinarnych w ochronie zdrowia,
  • utworzenie interdyscyplinarnych zajęć dla medyczek i medyków w trakcie ich kształcenia,
  • promocję zdrowia psychicznego, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
  • stworzenie kampanii społecznej dotyczącej tematu starzenia się i empatii w stosunku do osób starszych/przewlekle chorych i umierających,
  • edukację społeczeństwa na temat znaczenia opiekunów medycznych w kontekście starzejącego się społeczeństwa oraz wspieranie i podnoszenie ich roli w opiece nad pacjentami,
  • wzmocnienie samodzielnej roli pielęgniarek i położnych w POZ w związku z ustawą z dn. 17.10.2017 r. i wchodzącymi w życie 1.01.2025 r. zespołami POZ w opiece zdrowotnej.

W spotkaniu uczestniczyli również: Magdalena Biejat (Wicemarszałkini Senatu), Urszula Demkow (Wiceminister Zdrowia, Polska 2050), Joanna Wicha (Posłanka na Sejm), Wioleta Tomczak (Posłanka na Sejm), Jakub Bydloń (Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia), Magdalena Przydatek (Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia), Magdalena Kucharska (Naczelnik Wydziału Kształcenia Lekarzy i Uznawania Kwalifikacji w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia).

Dziękujemy Edycie Wasilewskiej za wsparcie prawne w opracowaniu propozycji legislacyjnych oraz Rafałowi Biernackiemu za koordynację tego fantastycznego spotkania.

Jedno jest pewne – kobiety w medycynie mówią jednym głosem i po raz kolejny udało nam się to udowodnić. Interdyscyplinarnie, dla zdrowia pacjentek, pacjentów i wszystkich medyków! 

Anna Woda

Magister pielęgniarstwa, w trakcie specjalizacji rodzinnej. Prowadzi Indywidualną Praktykę Pielęgniarską. Członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Infuzyjnego i Rady Fundacji Polki w Medycynie. Entuzjastka rozwijania kompetencji społecznych. Hasa po krzaczkach, promuje kąpiele leśne i well-beeing wśród medyków. Uwielbia networking, bo tak się składa, że lubi ludzi. Najnowsze