Krystyna Ptok


  • Dlaczego nie możemy się dogadać?!

    Dlaczego nie możemy się dogadać?!

    I te tuż po studiach, i te z już 10-letnim stażem, a także doświadczone, które pracują ponad ćwierć wieku… Wszystkie wykonujemy zawody pielęgniarek, położnych. A…