Izabela Paciorek


  • Dziecinnie trudne

    Dziecinnie trudne

    Doskonale pamiętam swoje pierwsze praktyki na pediatrii. Na oddziale były dzieci od wieku noworodkowego do osiemnastki. Początek był niesamowicie trudny, bałam się wykonywać jakiekolwiek czynności…

  • HALO! Tu Kiriikiriii 

    HALO! Tu Kiriikiriii 

    Chyba nie muszę nikomu przypominać, że 12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych?  Pozwólcie, że uporządkuję pewne fakty… Co dostałam z okazji Międzynarodowego Dnia…